Hướng nhà tuổi Kỷ Dậu Năm sinh 1969

Hướng dẫn cách xem hướng nhà tuổi Kỷ Dậu năm sinh 1969 – Năm sinh dương lịch: 1969 – Năm sinh âm lịch: Kỷ Dậu – Quẻ mệnh: Tốn (Mộc) thuộc Đông tứ mệnh – Ngũ hành: Đại trạch thổ (Đất thuộc khe lớn) – Chi tiết về hướng khi làm nhà cho gia …

Read More »

Hướng nhà tuổi Mậu Thân năm sinh 1968

Hướng dẫn cách xem hướng nhà tuổi Mậu Thân năm sinh 1962 – Năm sinh dương lịch: 1968 – Năm sinh âm lịch: Mậu Thân – Quẻ mệnh: Khôn ( thổ) thuộc Tây tứ mệnh – Ngũ hành: Đại trạch thổ (Đất thuộc khe lớn) – Chi tiết về hướng khi làm …

Read More »

Hướng nhà tuổi Đinh Mùi năm sinh 1967

Hướng dẫn cách xem hướng nhà tuổi Đinh Mùi năm sinh 1967 – Năm sinh dương lịch: 1967 – Năm sinh âm lịch: Đinh Mùi – Quẻ mệnh: Càn (Kim) thuộc Tây tứ mệnh – Ngũ hành:  Thiên hà thủy (Nước trên trời) – Chi tiết về hướng khi làm nhà cho gia chủ tuổi …

Read More »

Hướng nhà tuổi Bính Ngọ năm sinh 1966

Hướng dẫn cách xem hướng nhà tuổi Bính Ngọ năm sinh 1966 – Năm sinh dương lịch: 1966 – Năm sinh âm lịch: Bính Ngọ – Quẻ mệnh Đoài (Kim) thuộc Tây tứ mệnh – Ngũ hành: Thiên hà thủy (Nước trên trời) – Chi tiết về hướng khi làm nhà cho …

Read More »

Hướng nhà tuổi Ất Tỵ năm sinh 1965

Hướng dẫn cách xem hướng nhà tuổi Ất Tị năm sinh 1965 – Năm sinh dương lịch: 1965 – Năm sinh âm lịch: Ất Tị – Quẻ mệnh Cấn ( thổ) thuộc Tây tứ mệnh – Ngũ hành: Phú đăng hỏa (Lửa ngọn đèn) – Chi tiết về hướng khi làm nhà cho gia chủ …

Read More »

Hướng nhà tuổi Giáp Thìn năm sinh 1964

Hướng dẫn cách xem hướng nhà tuổi Giáp Thìn năm sinh 1964 – Năm sinh dương lịch: 1964 – Năm sinh âm lịch: Giáp Thìn – Quẻ mệnh: Ly (Hỏa) thuộc Đông tứ mệnh – Ngũ hành: Phú đăng hỏa (Lửa ngọn đèn) – Chi tiết về hướng khi làm nhà …

Read More »

Hướng nhà tuổi Quý Mão năm sinh 1963

Hướng dẫn cách xem hướng nhà tuổi Quý Mão Năm sinh 1963 – Năm sinh dương lịch: 1963 – Năm sinh âm lịch: Quý Mão – Quẻ mệnh: Khảm (Thuỷ) thuộc Đông tứ mệnh – Ngũ hành: Kim bạch kim (Vàng pha bạch kim) – Chi tiết về hướng khi làm nhà …

Read More »

Hướng nhà tuổi Nhâm Dần năm sinh 1962

Hướng dẫn cách xem hướng nhà tuổi Nhâm Dần năm sinh 1962 – Năm sinh dương lịch: 1962 – Năm sinh âm lịch: Nhâm Dần – Quẻ mệnh: Khôn ( thổ) thuộc Tây tứ mệnh – Ngũ hành: Kim bạch kim (Vàng pha bạch kim) – Chi tiết về hướng khi làm nhà …

Read More »

Hướng nhà tuổi Tân Sửu năm sinh 1961

Hướng dẫn cách xem hướng nhà tuổi Tân Sửu Năm sinh 1961 – Năm sinh dương lịch: 1961 – Năm sinh âm lịch: Tân Sửu – Quẻ mệnh: Chấn (Mộc) thuộc Đông tứ mệnh – Ngũ hành: Bích thượng thổ (Đất trên vách) – Chi tiết về hướng khi làm nhà cho gia chủ …

Read More »

Hướng nhà tuổi Canh Tý Năm sinh 1960

Hướng dẫn cách xem hướng nhà tuổi Canh tý năm sinh 1960 – Năm sinh dương lịch: 1960 – Năm sinh âm lịch: Canh tý – Quẻ mệnh: Tốn (Mộc) thuộc Đông tứ mệnh – Ngũ hành: Bích thượng thổ (Đất trên vách) – Chi tiết về hướng khi làm nhà cho gia …

Read More »